Karnagyunkról

Karnagy:

 

KERESZTES NÓRA

1973-ban született Pécsett.

TANULMÁNYAI

A Mátyás Király utcai Általános Iskola ének-zene tagozatának elvégzése után a Pécsi Állami Nagy Lajos Gimnázium angol tagozatán érettségizett 1991-ben, a gimnáziummal párhuzamosan végezve a Pécsi Művészeti Szakközépiskola szolfézs-zeneelmélet-karvezetés szakát (tanárai: Győrffy István, Rába Mária).

1996-ban diplomázott a Zeneakadémián (Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola – ma Egyetem) mint ének-zenetanár, karvezető, valamint zeneelmélet-tanár (tanárai: Hartyányi Judit, Hegyi Erzsébet, Jobbágy Valér, Komlós Katalin, Párkai István, Szabó Miklós). Szakdolgozatának címe: Szonátaforma Haydn kórusműveiben (konzulens: Párkai István).

Diplomakoncertjének anyaga (főtárgytanár: Jobbágy Valér):

Michael Praetorius (1571—1621): I. Vom Himmel hoch da komm ich her – II. Heut ist ein Kindlein a 8 (1607)

Edward Elgar (1857—1934): Four Choral Songs Op. 53 (1907—8)

No. 2 Deep in my soul (Byron)

No. 4 Owls, an Epitaph (Elgar)

Cipriano de Rore (1515—1565): Calami sonum ferentes, (madrigale cromatico a 4, 1555) (Catullus)

Orbán György (1947): Cor mundum (Psalm 50) (1988)

Doktori fokozatát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneszerzés Programjának Zeneelmélet alprogramján szerezte 2008-ban (programvezetők: Jeney Zoltán, Komlós Katalin). Disszertációjának címe: A funkciós tonalitás felbomlásának folyamata (témavezető: prof. Erőd Iván)

https://www.parlando.hu/NEWPROBE/KeresztesNora_disszertacio.pdf

Doktori koncertjének anyaga (művészeti konzulens: dr. Jobbágy Valér, Liszt-díjas karnagy):

Peter Philips (1560/61-1628): Ascendit Deus /1612/

Alessandro Scarlatti (1660-1725): O selce, o tigre, o ninfa

Morten Lauridsen (1943-): O nata lux (a Lux Aeterna-ból /1997/)

Hans Leo Haßler (1564-1612): Plaude triumphalem /1601/

Alessandro Scarlatti (1660-1725): Intenerite voi, lacrime mie

Francis Poulenc (1899-1963): Videntes stellam (Quatre motets pour le temps de Noël/3. – 1951)

Hans Leo Haßler (1564-1612): Ad Dominum, cum tribularer /1601/

Frank Martin (1890-1974): Mass for Double Choir – Kyrie /1922-26, bem. 1963/

Alessandro Scarlatti (1660-1725): Arsi un tempo

Petr Eben (1929-2007): Cantico delle creature /1987/

A 2012. szeptember—2013. januári időszakban posztdoktori ösztöndíjas a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.

Habilitációs előadását (Dunstable és az izoritmikus motetta) a PTE MK Doktori Iskolájában tartotta meg 2014-ben (habitusvizsgálók: prof. Huszár Lajos, prof. Jeney Zoltán)

MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGE

1993—1995 a Gárdonyi Zoltán Énekegyüttes tagja (koncertek Magyarországon /Budapest, Várpalota, Veszprém, Esztergom/, Ausztriában /Salzburg/ és Németországban /Würzburg, Nürnberg/).

2009—2011 a pécsi Belvárosi plébániatemplom Jubilemus Kórusának karnagya.

1996-tól folyamatos kórusénekesi tevékenységet végez számos nemzetközi versenyen elért díjjal (1996. Maasmechelen, 1999. Takarazuka/Osaka, 2000. Llangollen, 2001. Neuchâtel, 2001. Arnhem, 2002. Tolosa, 2002. Camerino, 2003. Spittal, 2003. Camerino, 2005. Cork, 2005. Várna, 2005. Gorizia, 2006. Neuchâtel, 2009. Pécs, 2012. Neuchâtel, 2013. Gorizia, 2014. Arezzo), valamint CD-, és rádió-felvételekkel Jobbágy Valér DLA vezetése alatt a PTE Puellae Női Kamarakórusban és a Schola Cantorum Sopianensisben, valamint ideiglenes kisegítőként a Szekszárdi Madrigálkórusban és a pécsi székesegyház Palestrina kórusában.

2014-től a pécsi Tanac Kulturális Egyesület (vez.: Szávai József) néptánc-csoportjainak zenei tanácsadója (a hangtárban található hangzóanyagokról kottalejegyzés, a lejegyzett énekek betanítása, hangszerelés, stb.).

A Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórusának (karigazgató: Dobos László és Vass András) tagja (2016-tól).

MUNKAHELYEI

1996—2002 a Pécsi Művészeti Szakközépiskola kinevezett tanára (oktatott tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, karvezetés, zeneirodalom, népzene, hangképzés)

1998—2002 óraadó a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Karvezetés tanszékén (levelező képzés: szolfézs, zeneelmélet, nappali képzés: karvezetés, transzponálás és partitúraolvasás)

2002-től a PTE Művészeti Kar kinevezett oktatója.

Jelenleg a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet Zenei Elméleti és Kórustanszékének oktatója, (levelező, nappali és idegen nyelvű képzés). Jelenlegi beosztás: habilitált egyetemi adjunktus, a zeneismeret tanári MA-képzés szakképzési felelőse (oktatott tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, transzponálás és partitúraolvasás, continuo-játék, kamaraének, szakközépiskolai szolfézs módszertan, zeneelmélet módszertan, analízis és szakirodalom-ismeret, vezénylési gyakorlat/karvezetés); valamint a Doktori Iskola oktatója és témavezető tanára.

Emellett a PTE Illyés Gyula Karán (Szekszárd) a „Zeneóvodai foglalkozások vezetése” c. szakirányú továbbképzés szakfelelőse (2010-től); a tanító- és óvodapedagógus szakok „Tanító BA” képzésén a „Zene alapjai” c. tantárgy tantárgyfelelőse és oktatója (2011-); valamint a tanító- és óvodapedagógus szakok „Tanító BA” képzésén a „Ének-zene tantárgy-pedagógia” tantárgyfelelőse (2012-től).

2016-tól a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadó oktatója (oktatott tárgyak: szolfézs, zeneelmélet).

Külföldön, vendégtanárként kurzusokat tartott Olaszországban (Conservatorio Statale Francesco Venezze, Rovigo 2012.) és Finnországban (Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Music, Lahti 2013.).

EGYÉB

A Magyar Kodály Társaság tagja.

Rendszeresen lát el elnöki feladatot OKJ-s szakmai vizsgákon.

Zsűrizések megyei és területi zeneiskolai szolfézsversenyeken (Tolna megyei válogató 1997, 1998, Somogy megyei válogató 2001, IX. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny területi válogatója /Baranya-Tolna-Somogy-Zala/ 2008, XI. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny területi válogatója /Baranya-Tolna-Somogy-Zala/ 2014, XII. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny területi válogatója /Baranya-Tolna-Somogy-Zala/ 2017)

Szakértői feladatok: az OKJ-s klasszikus zenész képzés szakmai vizsgafeladatainak a Nemzeti Szakképzési Intézet által felkért lektora (2010)

2010-ben Pécsett létrehozta az Agócsy László emlékére megrendezett Szimpóziumot, amelynek azóta is szervezője és vezetője (I. Agócsy Szimpózium 2010. március 26-27., II. Agócsy Szimpózium 2011. október 27-29.).

A szimpóziumok előadásait tartalmazó konferencia-kiadványok szerkesztője (Agócsy Szimpózium 2010 konferencia-kiadvány, szerk: Keresztes Nóra, kiadó: PTE Művészeti Kar, Pécs 2010 ISBN: 978-963-642-356-8, Agócsy Szimpózium 2011 konferencia-kiadvány, szerk: Keresztes Nóra, kiadó: PTE Művészeti Kar, Pécs 2011 ISBN: 978-963-642-438-1)

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA:

https://www.old.art.pte.hu/index.php?p=contents&cid=191

https://lfze.hu/hu/-/keresztes-nora